تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید و دیجیتال ابوظبی

مدیریت دیجیتال ابوظبی با هدف همکاری، تبادل تجربیات و دانش و بهره گیری از تکنیک های هوش مصنوعی در پشتیبانی از خدمات دولتی و توانمندسازی نیروی کار در ابوظبی، با  دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه توسط مهندس محمد عبدالحمید العسکر، مدیرکل مدیریت دیجیتال ابوظبی و خانم دکتر بهجت الیوسف، معاون اجرایی بخش خدمات حرفه ای و تحقیقات در دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید در “هفته فناوری جیتکس ۲۰۲۰” امضا شد.

 

براساس این تفاهم نامه، دو طرف در زمینه اجرای فعالیت های آزمایشگاه هوش مصنوعی در ابوظبی
از طریق فعالیت های آموزشی، کارگاه ها و کاربردهای هوش مصنوعی همکاری خواهند کرد.

دو طرف همچنین در حمایت از ابتکارات دولت ابوظبی در زمینه توسعه خدمات دولتی با استفاده از
هوش مصنوعی و انتقال فناوری و دانش همکاری خواهند کرد.

به نوبه خود، دکتر بهجت الیوسف اظهار داشت: «دانشگاه محمد بن زاید مفتخر است که با دیجیتال
ابوظبی و دولت ابوظبی همکاری می کند».

 

در حالی که مهندس محمد عبدالحمید العسکر، گفت: «مدیریت دیجیتال ابوظبی به دنبال ایجاد مشارکت
های موثر با موسسات علمی و دانشگاهی برجسته با هدف افزایش تحقیقات و همکاری دانشگاهی است».

مدیرکل دیجیتال ابوظبی همچنین افزود: «خوشحالیم که با یک موسسه دانشگاهی ملی مانند دانشگاه
هوش مصنوعی محمد بن زاید همکاری می کنیم».

You might also like