همکاری بین “کمیته ملی مبارزه با دوپینگ” و “دانشگاه پزشکی خلیج”

کمیته ملی مبارزه با دوپینگ با هدف همکاری برای دستیابی به هدف مشترک، ساختن بخش ورزش بدون محیط دوپینگ، با دانشگاه پزشکی خلیج عربی در مقر دانشگاه در عجمان قرارداد همکاری امضا کرد.

 

این توافقنامه به عنوان بخشی از برنامه های کمیته برای تقویت روابط با ارگان های
مختلف ملی
برای توسعه سیستم کار ورزشی و تبادل تجربیات امضا شد.

 

امضای این توافقنامه شاهد حضور چندین از اعضای کمیته ملی مبارزه با دوپینگ بود که از میان آنها عالیجناب فیصل حاجی، معاون رئیس کمیته، دکتر اسماء النعیمی و دکتر مطر النیادی بود.

 

 در حالی که از دانشگاه پزشکی خلیج، رئیس دانشگاه پروفسور حسام حمدی و معاون رئیس دانشگاه در امور کیفیت و همکاری های بین المللی، استاد شریف خلیفه حضور داشتند.

 

توافق نامه همکاری شامل این است که کمیته ضد دوپینگ دوره های علمی را برای
دانشجویان کالج داروسازی دانشگاه در زمینه ضد دوپینگ ارائه می دهد.

 

وی همچنین شامل ترویج تحقیقات علمی و آماده سازی کادری از دانشجویان با توانایی انجام آزمایش های دوپینگ است.

 

به نوبه خود، عالیجناب فیصل حاجی، از دانشگاه خلیج برای امضای توافقنامه همکاری
تشکر کرد.
وی تاکید کرد که اتفاقنامه راه را برای افزایش همکاری به سود تلاش های
ضد دوپینگ در میان ورزشکاران باز می کند.

You might also like