“قلب بزرگ” ۲٫۳۷ میلیون دلار برای بیمارستان دانشگاه سنت جورج فراهم می کند

موسسه قلب بزرگ برای کمک به پناهندگان و نیازمندان در سراسر جهان حمایت خود را از پروژه بازسازی و ترمیم بخش اورژانس و تروما در مرکز پزشکی بیمارستان  دانشگاه سنت جورج بیروت در بیروت اعلام کرد.

 

مرکز پزشکی در اثر انفجاری که در اوت گذشته در بیروت، پایتخت لبنان، رخ داد، آسیب جدی دید.
قلب بزرگ مبلغ ۲٫۳۶۹٫۳۰۰ دلار برای بازیابی مجدد مرکز و بازگرداندن عملکرد طبیعی آن کمک خواهد کرد.

 

بیمارستان دانشگاه سنت جورج در سال ۱۸۷۸ به عنوان یک مرکز بهداشتی درمانی غیرانتفاعی، فقط با دو اتاق، تاسیس شد.
اکنون آن شامل ۱۰ اتاق عمل، دو اتاق برای زایمان، و ۳۸۰ تختخواب است.

این پروژه در چارچوب کمپین “سلام برای بیروت” توسط عالیجناب شیخه جواهر بنت محمد القاسمی،
همسر حاکم شارجه و رئیس موسسه قلب بزرگ در اوت گذشته، با هدف تشدید تلاش های محلی و بین المللی
برای امداد رسانی فوری به قربانیان انفجار بیروت، آغاز شده است.

 

پروژه ترمیم از دسامبر سال جاری آغاز شده و به مدت سه ماه ادامه خواهد داشت و شامل پروژه هایی برای توسعه زیرساخت های مرکز پزشکی و تهیه تجهیزات پزشکی و اداری خواهد بود.

 

بخشی از کمک های مالی “قلب بزرگ” به ساخت یک بخش اطفال جدید در بیمارستان اختصاص خواهد یافت که شامل سه اتاق بیمار، یک اتاق بهبودی و یک اتاق برای قرنطینه، علاوه بر ساخت یک واحد جداسازی شامل جدیدترین تجهیزات پزشکی است.

You might also like