ابوظبی دوباره از گردشگران بین‌المللی استقبال می کند

ابوظبی پس از موفقیت خود در مبارزه با ویروس کرونا اعلام کرد که از امروز پنجشنبه ۲۴ دسامبر، دوباره از گردشگران بین‌المللی استقبال می کند.

همچنین امارت اعلام کرد که به منظور جلوگیری از ایمنی ساکنان و بازدیدکنندگان خود، اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را برای مهار شیوع ویروس کرونا “کووید-۱۹” ادامه خواهد داد.

 

  • اماکن فرهنگی و میراثی جاذب

 

دپارتمان فرهنگ و جهانگردی ابوظبی اعلام کرد که پس از به روزرسانی اقدامات موجود،
امارت از ۲۴ دسامبر رسماً پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

این رویه ها شامل اقدامات جدیدی برای ورود گردشگران بین‌المللی است، و آنها باید برای
آزمایش سواب بینی “PCR” نتیجه منفی نشان دهند و پس از ورود به امارت آزمایش سواب بینی جدید انجام دهند.

 

  • اقدامات امنیتی بالا

 

بازدیدکنندگان از همه کشورها همچنین باید در روز ششم برای کسانی که بیش از ۶ روز اقامت دارند و در روز دوازدهم برای کسانی که بیش از ۱۲ روز هستند، معاینه سواب بینی انجام دهند.

عالیجناب سعود الحوسنی، معاون دپارتمان فرهنگ و جهانگردی ابوظبی گفت: «هدف
اداره فرهنگ و جهانگردی استقبال از همه جهان در ابوظبی است».

وی افزود: «خوشحالیم که دوباره از گردشگران استقبال می کنیم تا پیشنهادات و
تجربیات متمایز را در امارت کشف کنیم. و محافظت از آنها اولین نگرانی و مسئولیت ملی ماست».

You might also like