۶۷۰ هزار پرسنل پزشکی در جهان از کمکهای پزشکی امارات بهره مند شده اند

از زمان گسترش ویروس کورونا در فوریه گذشته، امارات متحده عربی همچنان به طور مرتب کمک های پزشکی را به کادرهای پزشکی در کشورهای جهان ارائه می دهد. گزارشها نشان دادند که تعداد کادرهای پزشکی که از کمکهای امارات استفاده کردند، به حدود ۶۷۰  هزار پرسنل پزشکی رسیده است.

کمک های بهداشتی امارات در درجه اول با هدف تقویت توانایی کشورهای جهان در مبارزه خود با این ویروس، نجات جان افراد آلوده و کنترل این همه گیر انجام می شود.

کمک و تجهیزات پزشکی امارات برای مقابله كشورها با این همه گیر به بیش از ۶۷۰ هزار پرسنل پزشکی و فنی در بیمارستان های بیش از ۵۸ کشور جهان رسیده است.

امارات متحده عربی همچنین به تلاشهای خود برای انتقال افراد گیر افتاده در تعدادی از كشورها به میهن های شان ادامه داد.

همچنین میزبان تعداد زیادی از شهروندان کشورهای دیگر بود و مراقبت های لازم و خمایت های پزشکی را در طول قرنطینه به آنها ارائه می داد.

به نوبه خود، دکتر احمد المنظری، مدیر سازمان بهداشت جهانی برای منطقه مدیترانه شرقی ، از تلاش های امارات متحده عربی در کمک به کشورهای جهان قدردانی کرد.

وی خاطرنشان كرد كه تلاش های امارات برای ارسال هواپیماهای كمك پزشکی به كشورهای جهان بیانگر بازتاب اصول بشردوستانه است كه در این دولت از دهه های گذشته تأسیس شده است.

You might also like