اتاق دبی میزبان هیئت اسرائیلی برای حمایت از مشارکت اقتصادی است

اتاق بازرگانی و صنایع دبی برای یک هیئت اسرائیلی بازرگانی یک دیدار رسمی ترتیب داده است که شامل مقامات ارشد و رهبران بزرگترین ارگان ها و فدراسیون های نمایندگی بخش خصوصی در اسرائیل است.

 

هیئت تجاری در اتاق دبی میزبانی شد واین دیدار به سرپرستی یوریل لین، رئیس فدراسیون اتاق های
بازرگانی اسرائیل
برگزار شد و ۱۲ عضو از جمله آدیو باروچ، رئیس هیئت مدیره موسسه صادرات و همکاری
بین المللی اسرائیل، اوشالوم پهلان، دبیرکل اتحادیه کشاورزان اسرائیل و همچنین سایر مقامات و مدیران این
ارگان ها در آن حضور داشتند.

 

هیئت اسرائیلی با اتاق بازرگانی و صنایع دبی، شرکت توسعه صادرات دبی، منطقه آزاد فرودگاه دبی (دافزا) ، دبی جنوبی، دفتر اکسپو دبی ۲۰۲۰، منطقه آزاد جبل علی (جافزا)، دی‌پی ورلد، بنیاد آینده دبی، مرکز تجارت جهانی دبی و مرکز چند کالای دبی دیدار کرد.

 

اعضای مأموریت بازرگانی بازدیدکننده توسط حمد بوعمیم، مدیرکل اتاق بازرگانی و صنایع دبی پذیرفته شدند.


بوعمیم اظهار داشت که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای تحکیم همکاری های دو جانبه، به ویژه در
بخش های کشاورزی، صنایع غذایی، فناوری های پیشرفته، خدمات مالی ، گردشگری، صنایع فضایی، تدارکات
و حمل و نقل، وجود دارد.

 

به نوبه خود، یوریل لین، رئیس فدراسیون اتاق های بازرگانی اسرائیل، اظهار داشت که این دیدار گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی بین امارات و اسرائیل است.

You might also like