۴۰۰۰ دانشجو در رویداد علمی با شورای دانشمندان پلیس دبی شرکت می کنند

شورای دانشمندان در فرماندهی عمومی پلیس دبی یک رویداد علمی را با شرکت ۴۰۰۰ دانش آموز از مدارس مختلف دولتی و تعدادی از کارشناسان اداره کل علوم قانونی و جرم شناسی ترتیب داد.

 

سرگرد دکتر راشد الغافری، مدیر بخش آموزش و توسعه در اداره کل علوم قانونی و جرم شناسی، رئیس
شورای دانشمندان در پلیس دبی گفت: «جشن این مناسبت نقش بزرگی را که علم در دستیابی به صلح و سعادت
در خدمت به بشریت و بهبود کیفیت زندگی ایفا می کند، تأیید می کند».

 

سرگرد الغافری اضافه کرد: « این رویداد علمی که توسط شورای دانش پژوهان برگزار شد، دانش آموزان
مدرسه های حفاظت در پلیس دبی و مدارس مختلف این کشور را هدف قرار داد.
وی افزود که پلیس دبی علاقه مند است نسلی از دانشمندان جوان را آماده کند که در زمینه های مختلف به نفع
همه افراد جامعه در خدمت علم باشند.

 

مدیر بخش آموزش و توسعه در اداره کل علوم قانونی و جرم شناسی بر تدبیر فرماندهی عمومی پلیس
دبی برای تهیه کادرهای خود با متخصصان و محققان در همه رشته ها تأکید کرد.
وی توضیح داد که شورای دانشمندان پلیس دبی از ابتدا، هدف خود را پشتیبانی از روند علمی در سطح کشور، با جذب متخصصان و افرادی با توانایی های علمی در زمینه های مختلف و ارتقای تحقیقات علمی در پلیس دبی است.

You might also like