یک هیات اماراتی برای گفتگو در مورد همکاری های سرمایه‌گذاری به اسرائیل سفر می کند

یک هیات اماراتی به ریاست عالیجناب خدیم عبدالله الدرعی، نایب رئیس هیئت مدیره و شریک بنیانگذار “شرکت کشاورزی الظاهره”، برای گفتگو در مورد راه های افزایش همکاری در زمینه کشاورزی، از کشور اسرائیل بازدید کرد.

 

این دیدار به دعوت شرکت نتافيم، بزرگترین و مهمترین شرکت اسرائیلی پیشگام در زمینه راه حلهای
نوآورانه آبیاری و کشاورزی پیشرفته، تحت نظارت وزارت کشاورزی و توسعه روستایی اسرائیل انجام شد.

 

هیات اماراتی این سفر را با دیدار جناب آلون شوستر، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی اسرائیل، آغاز کرد

 

  • امضای چهار تفاهمنامه مشارکت استراتژیک

 

طی این دیدار فرصت های سرمایه‌گذاری موجود و راه های افزایش تجارت و همکاری های کشاورزی، علاوه بر تعدادی از مسائل مربوط به امنیت غذایی در دو کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

هیئت اماراتی در جریان مذاکرات در اسرائیل

هیئت امارات متحده عربی همچنین با تعدادی از مقامات در مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت
کشاورزی اسرائیل در حضور روسای موسسات آن، دیدار کرد.

 

این هیئت در مورد آخرین راه حل ها و نوآوری ها در زمینه آبیاری و کشاورزی، به ویژه در زمینه اراضی کویری، و استفاده بهینه از فناوری در زمینه غلات و میوه ها، و بازداری آفت و حشرات در جریان قرار گرفت.

 

  • ترویج همکاری تجاری و کشاورزی

 

در پایان این دیدار، هیات اماراتی چهار تفاهمنامه همکاری استراتژیک بین دو کشور به امضا رسید.

اولین تفاهمنامه: با شرکت “نتافیم” برای گشودن دفتر منطقه ای در امارات برای آماده سازی مطالعات
توسعه عملیات آبیاری و کشاورزی در امارات امضا شد.

دومین تفاهمنامه: با شرکت “گراپا”است به منظور بحث و گفتگو در مورد همکاری بین دو شرکت در کشت و
تولید انواع جدید در میوه های تازه امضا شد.

سومین تفاهمنامه: همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت کشاورزی اسرائیل با هدف انجام مطالعات در مورد اثرات شوری بر تولیدات کشاورزی امضا شد.

چهارمین تفاهمنامه: با هدف تأمین مقادیر زیادی آب شیرین و آشامیدنی است،  شرکت کشاورزی الظاهر با شرکت “ووترجین” که دارای فناوری پیشرفته در تولید آب از هوای آزاد، امضا شد.

You might also like