امارات به جمهوری اروگوئه کمک های پزشکی را می فرستد

امارات متحده عربی امروز، چهارشنبه ۸ ژوئیه، هواپیمای کمکی حاوی ۷ تن  از وسایل و تجهیزات پزشکی را به جمهوری اروگوئه برای حمایت تلاش های خود در مبارزه با ویروس کرونا “کووید-۱۹” ارسال کرد.

کمک های فرستاده توسط امارات متحده عربی به اروگوئه با هدف حمایت از تلاشهای ۷۰۰۰ کارمند بخش بهداشت در این کشور و تقویت آنها در مبارزه با گسترش ایه همه گیر است.

عالیجناب سعید راشد عبید سیف الزعابی، سفیر مقیم امارات متحده عربی در آرژانتین و سفیر غیر مقیم در جمهوری اروگوئه، گفت: “امارات با اروگوئه روابط تاریخی دارد و روابط بین دو کشور بر پایه دوستی و هماهنگی در مواضع سیاسی و همکاری در زمینه های مختلف است”.

عالیجناب سعید الزعابی اضافه کرد: “ارسال کمک های پزشکی اماراتی امروز، تعهد رهبری خردمند امارات را برای توسعه و تحکیم روابط دوستانه در هر زمینه بین دو کشور، به ویژه در زمینه تقویت سلامت و تلاشهای پیشگیرانه و حمایت از پرسنل پزشکی، تأیید می کند”.

شایان ذکر است که تاکنون امارات متحده عربی بیش از ۱۰۴۶ تن از کمک پزشکی و مواد بهداشتی به بیش از ۷۱ کشور در سراسر جهان ارائه داده است. و بیش از یک میلیون کارمند پزشکی  ازین کمک ها بهره مند شده اند.

You might also like