سیف بن زاید و وزیر امنیت داخلی اسرائیل، درباره همکاری امنیتی گفتگو میکنند

دیروز، چهارشنبه ۱۱ نوامبر، جلسه ای مجازی میان سپهبد شیخ سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر کشور امارات و عالیجناب امیر اوهانا، وزیر امنیت داخلی اسرائیل برگزار شد.

 

این دیدار که با ارتباط ویدئویی از راه دور برگزار شد، با هدف تقویت و پشتیبانی روابط همکاری دو کشور
در تلاش برای فعال سازی توافقنامه صلح ابراهیم صورت گرفت.

 

سپهبد شیخ سیف بن زاید آل نهیان با وزیر امنیت داخلی اسرائیل در مورد برنامه ها و پروژه های مشترک
بین وزارتخانه های امارات و اسرائیل گفتگو کرد.

 

برنامه های مبارزه با استثمار جنسی کودکان با مشارکت سازمان ملل و بخش های خصوصی و دولتی، پروژه
های نوآورانه
فناوری، برنامه های مربوط به مبارزه با جرایم فراملیتی و توسعه در بخش دفاع مدنی نیز
مورد بحث قرار گرفت.

 

در گفتگوهای خود، دو وزیر بر لزوم حمایت از بخشهای اقتصادی و گردشگری دو کشور متمرکز شدند. و در اين
جلسه ای که از راه دور برگزار شد، در مورد راه های توسعه خدمات مشترک با هدف امنیت و سلامت جامعه
های دو کشور بحث و بررسی کردند.

 

دو وزیر در جلسه توافق کردند که تیم مشترکی برای کار در اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک آماده شود
تا در آینده راه اندازی شود.

You might also like