امارات “چشم شاهین” را با موفقیت به فضا پرتاب می کند

همزمان با چهل و نهمین روز ملی کشور، امارات متحده عربی با موفقیت ماهواره “چشم شاهین” را از ایستگاه فرانسوی “گویان”  واقع در سواحل شمالی آمریکای جنوبی به فضا پرتاب کرد.

 

این پرتاب دیروز، چهارشنبه ۲ دسامبر، دقیقاً در ساعت ۵:۳۳ صبح به وقت امارات توسط موشک روسی “سایوز” انجام شد.

 

با راه اندازی “چشم شاهین” امارات متحده عربی دستاورد کیفی جدیدی را ثبت می کند که
موقعیت خود را به عنوان مرکز ماهواره های پیشرفته تقویت می کند.

 

  • همکاری با کارشناسان داخلی و خارجی

 

 این ماهواره چهارم برای اهداف نظارت متعلق به امارات خواهد بود و تعداد ماهواره های دولتی را به دوازده می رساند.

امارات متحده عربی همچنین تعدادی ماهواره مکعبی کوچک برای اهداف آموزشی، تحقیق و توسعه در
زمینه های فناوری فضایی دارد.

سه مرحله اول پرتاب هشت دقیقه و ۴۸ ثانیه به طول انجامید و توسط موتورهای سوخته به سوخت انجام شد.

 

  • کمک به خدمات تمدن بشری

 

در مورد مرحله چهارم، این مرحله توسط واحد ارتفاع بالا و جهت گیری (FREGAT) انجام شد تا ماه را به
مدار پایین همزمان خورشید هدایت کند.
ماهواره ۵۸ دقیقه پس از پرتاب از موشک جدا شد.

 

ساخت ماهواره امارات پنج سال به طول انجامید. این پروژه توسط تیم اماراتی شامل مهارت ملی بالایی از نیروهای مسلح در زمینه مدیریت
پروژه های بزرگ و مهندسی سیستم های نظامی و
فضایی و با همکاری متخصصان داخلی و خارجی در زمینه ساخت فضا با گروهی از مهندسان جوان اماراتی اجرا شد.

You might also like