کمک پزشکی امارات به ۱۲۰ کشور برای مهار گسترش کووید-۱۹

وزارت امور خارجه و همکاری بین الملل گزارش داده است که کمک پزشکی امارات متحده عربی به ۱۲۰ کشور در سراسر جهان رسیده است.

 

و بیش از ۱٫۶ میلیون کارگر بخش بهداشت از این مزیت برای حمایت از تلاش های خود برای گسترش
ویروس کرونا
“کووید-۱۹” بهره مند شده اند.

 

  • تلاشهای مستمر

 

وزارت امور خارجه در گزارشی که به مناسبت چهل و نهمین روز ملی صادر كرد، تأكید كرد كه این کمکها ظرفیت فوق العاده توانایی های لجستیک و ذخیره سازی ایالت را نشان می دهد و همین امر باعث شده است كه اين كشور به ۱۲۰ كشور برسد.

 

این گزارش حاکی از آن بود که نقش بشردوستانه و کمک پزشکی امارات متحده عربی فقط به ارسال کمک به کشورهای نیازمند محدود نبوده بلکه با سازمان های بین المللی مربوطه و ارگان های آنها و برنامه جهانی غذا هماهنگ شده است تا کمک های پزشکی و غذایی را به کشورها تحویل دهد.

 

  • همکاری با سازمان های بین المللی

 

علاوه بر این، برای اطمینان از تداوم تأمین محموله ها و خدمات ضروری پزشکی و بشردوستانه به همه
نقاط اروپا، آسیا و آفریقا، یک پل هوایی مشترک با برنامه جهانی غذا ایجاد شد.

 

از سوی دیگر، ۴۰ موسسه خیریه، موسسات دولتی و شرکت های خصوصی در امارات متحده عربی با
هدف کاهش درد و رنج از ویروس کرونا، کمک های بشردوستانه به نیازمندان در سراسر جهان ارائه کرده اند.

You might also like