تمدید معافیت متخلفان اقامتی در امارات تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰

اداره فدرال هویت و شهروندی در امارات متحده عربی از تمدید مهلت معافیت متخلفان اقامتی قانون ورود و اقامت بیگانگان خبر داد.

مقامات فدرال هویت و شهروندی همچنین اعلام کرد که آنها از کلیه جریمه های مالی مربوط به شناسنامه و پروانه کار معاف خواهند بود و کلیه محدودیت های اداری – به شرط خروج از کشور- لغو می شوند.

 

  • ارائه پشتیبانی لازم برای تسویه وضعیت متخلفان

 

سرلشکر سعید راکان الرشیدی، مدیر کل امور اتباع و گذرگاه‌ها و بنادر، اظهار داشت که تصمیم دولت در مورد تمدید معافیت متخلفان اقامتی که در ۱۴ مه اجرا شد، مطابق با دستورالعمل های حکیمانه رهبری فرزانه ما بود.

الرشیدی تأکید کرد که این تصمیم با هدف تنظیم شرایط انواع مختلف متخلفان در قلمرو ایالت از جمله افرادی
که دارای اجازه ورود، ویزا و اجازه اقامت هستند، گرفته شده است.

 

  • صدور ویزای جدید برای کارگران خانگی

 

مدیر کل امور اتباع و گذرگاه‌ها و بنادر نشان داد:‌ «فدرال هویت و شهروندی علاوه بر پشتیبانی لازم برای
تسویه وضعیت متخلفان، تمام انرژی و توانایی های خود را نیز بسیج کرده است».

وی همچنین از صدور ویزای جدید برای گروه کارگران کمکی و خانگی و صدور مجوز ورود برای
کار برای سازمان های دولتی و نیمه دولتی و بنگاه های حیاتی کشور خبر داد.

You might also like