جمهوری پرو شهروندان امارات را از ویزای ورود به خود معاف می کند

وزارت امور خارجه و همکاری بین الملل اعلام کرد که شهروندان امارات متحده عربی که دارای گذرنامه های دیپلماتیک، ویژه و مأموریت هستند می توانند بدون ویزا به جمهوری پرو سفر کرده و تا ۹۰ روز در آنجا بمانند.

 

وزارت همچنین اعلام کرد که شهروندان امارات که گذرنامه های معمولی دارند می توانند بدون ویزا به پرو
سفر کنند و از ۸ نوامبر ۲۰۲۰ در مدت ۱۸۰ روز ۹۰  روز اقامت داشته باشند.

 

  • اهداف و منافع مشترک

 

شهروندان اماراتی که مایل به سفر به جمهوری پرو هستند لازم است اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را
دنبال کنند.
آنها همچنین باید نتیجه PCR منفی بیش از ۷۲ ساعت پس از ورود به خاک پرو را نشان دهند.

 

آنها نیز باید فرم تعهد وزارت بهداشت پرو را از طریق پیوند پر کنند: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud

 

  • تأمین کلیه وسایل خوشبختی برای شهروند اماراتی

 

با توجه داشته باشند که در حال حاضر ورود به پرو به منظور گردشگری مجاز نیست، مسافران مایل به ورود باید ۱۴ روز پس از ورود به پرو، خود را قرنطینه کنند.

 

عالیجناب خالد عبدالله حمید بالهول، معاون وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی، تأیید کرد:‌ « تصمیم معافیت شهروندان امارات از ویزای ورود نشان دهنده قدرت روابط دو کشور است که بر اساس روحیه تفاهم ، احترام متقابل و تمایل به توسعه این روابط دوجانبه بنا شده است».

You might also like