دبی اولین منطقه آزاد تجارت الکترونیک را راه اندازی می کند

عالیجناب خانم آمنه لوتاه، معاون مدیر کل منطقه آزاد فرودگاه دبی (دفزا)، فاش کرد که “دبی کمرستی” اولین منطقه آزاد تجارت الکترونیک در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای جنوبی است، در ماه دسامبر افتتاح می شود.


خانم آمنه لوتا اظهار داشت:‌ «مرحله های نهایی در حال آماده سازی برای افتتاحیه طبق برنامه ریزی شده است».

 

“دبی کمرستی” سرمایه گذاری مشترکی بین منطقه آزاد فرودگاه دبی (دفزا) و گروه وصل برای مدیریت دارایی است.
هدف آن پروژه ارتقا جایگاه دبی به عنوان یک مرکز منطقه ای برای تجارت الکترونیک است و از طریق خدمات بسیار خوبی که ارائه می دهد و ارزش افزوده برای مشتریان، دبی به خانه تجارت الکترونیکی در منطقه تبدیل می شود.

 

معاون مدیر کل منطقه آزاد فرودگاه دبی گفت که این پروژه به سه مرحله تقسیم شد؛ مرحله اول که انبار
است تحویل داده می شود، دوم دفاتر تجاری خواهد بود، در حالی که مرحله دوم در ژوئن ۲۰۲۱ تحویل می شود.

 

این وبسایت همچنین به بخشهای تجاری، شامل ۱۲ ساختمان اختصاص یافته به دفاتر با امکانات مدرن
و طراحی پایدار برای شرکتهای مختلف، به فعالیتهای لجستیکی، تجاری و اجتماعی تقسیم خواهد شد.

 

وی توضیح داد که بخش تجارت الکترونیکی با توجه به آنچه که در نتیجه گسترش ویروس کرونا و وابستگی
زیاد مصرف کنندگان به آن مشاهده شده، شاهد رشد استثنایی است.

You might also like