امارات قصد دارد جزء ۱۰ کشور برتر در زمینه امنیت غذایی ۲۰۲۱ باشد

از سالهاست هدف امارات بود که با واردات پایدار و تکیه بر مدیریت تولید داخلی به شرایط قابل قبولی در امنیت غذایی برسد.

فراگیری جهانی کرونا برای این کشور به منزله یک فرصت بود تا جسارت و ضرورت گسترش طرح‌های تازه‌تر در حوزه کشاورزی کم آبخواه و توسعه یافته را تجربه کند.
امارات در شاخص امنیت غذایی ۲۰۱۹ در میان ۱۱۳ کشور رتبه ۲۱ را داشت. امارات تلاش و برنامه دارد تا پایان ۲۰۲۱ جزو ۱۰ کشور نخست جهان باشد.

براساس داده های بانک جهانی، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور از ۲٫۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۳٫۰۶ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
بخش مهم تکنولوژی کشاورزی امارات هم بر گلخانه‌های خورشیدی استوار است.

بسیاری از نوآوری‌های کشاورزی که در امارات به دست می‌آید شامل پروژه‌های رشد محصولات زراعی گلخانه‌ای می شوند، در تلاش برای رفع یکی از اصلی‌ترین چالش های پیش روی کشاورزان منطقه یعنی تغییرات اقلیم و تطابق با تغییرات اقلیمی است.

کشور امارات سالهاست برای توسعه تکنولوژی کشاورزی گلخانه‌ای و عمودی، پروژه‌های بلند مدت اجرا می‌کند.

You might also like