جزیره یاس از بازدیدکنندگان شهرهای تفریحی خود استقبال می کند

جزیره یاس در ابوظبی سکویی #با_هم در_ یاس را برای استقبال دوباره از بازدید کنندگان شهرهای تفریحی و امکانات توریستی خود راه‌اندازی کرده است، اما با توجه به اعمال اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه است.

اماکن تفریحی شامل هستند دنیای فراری ابوظبی، دنیای برادران وارنر ابوظبی، و کلایم ابوظبی.

سکوی #با_هم در_ یاس شامل دستورالعملهای جامع و واضح در مورد اقدامات ایمنی مورد استفاده در جزیره و همچنین پیشنهادات بسته های “اقامت و بازی” در هتل های جزیره است که از اول اوت شروع می شوند.

و از طریق این پلتفرم، جزیره یاس در پی همکاری با برنامه “بهداشت و ایمنی یاس” به دنبال بازدید کنندگان خود می باشد تا یک تجربه ایمن و لذت بخش را تجربه کنند.

جزیره یاس
دنیای فراری ابوظبی

جزیره یاس برای اطمینان از سلامت و ایمنی میهمانان ، اقدامات احتیاط آمیز را در راستای دستورالعمل های دولت اعمال می کند.

این اقدامات شامل تعهد به پوشیدن ماسک صورت، تهیه اسکنرهای حرارتی، کاهش ظرفیت در شهرهای تفریحی و گردشگری و اقدامات برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی ایمنی است.

همه اقدامات پیشگیرانه در همه شهرها و امکانات تفریحی از جمله دنیای فراری ابوظبی، دنیای برادران وارنر ابوظبی، کلایم ابوظبی، یاس مارینا، ساحل یاس، یاس مال، و یاس لنکس اعمال شده است

You might also like