«مسابقات فوتبال به دلیل کووید-۱۹ به تعویق نمی افتد» – پروتکل سلامت خبر داد

پروتکل بهداشتی مسابقات، که به باشگاه های ورزشی در امارات متحده عربی منتشر شد، حاکی كه مسابقات فوتبال در صورت آلوده شدن یک بازیکن به ویروس کرونا، لغو نبود.

بیانیه توزیع شده به باشگاه ها تایید می کند که قوانین پروتکل از ابتدای فصل جدید در پنجشنبه ۸ اکتبر، اعمال خواهد شد.

پروتکل همچنین تأیید شد که هر تیمی دارای مبتلایان به کووید-۱۹ است، باید استفاده از بازیکنان جانشین
از تیم ذخیره یا بازیکنان زیر نوزده سال باشد.

 

  • سترون سازی رختکن

 

بیانیه ای بر نیاز بازیکنان و آژانس های فنی و اداری برای انجام آزمایش هفتگی ویروس تأکید کرد. همچنین
بر لزوم انجام معاینه دیگری ۴۸ ساعت قبل از هر مسابقه، از طریق یک نهاد بهداشتی رسمی شناخته شده، تأیید کرد.

و اگر نتیجه آزمایش برای هر بازیکنی مثبت باشد، اقدامات بهداشتی و احتیاطی لازم انجام می شود.

 

  • تست کرونا ۴۸ ساعت قبل از تمام مسابقات فوتبال

 

پروتکل جدید بر اهمیت اندازه گیری درجه حرارت تمام افرادی که مجاز به حضور در مسابقات هستند، حتی اگر
نتایج تست خود منفی باشد، تأکید کرد.

وی همچنین بر سترون سازی رختکن و محل نشستن تجهیزات فنی و بازیکنان ذخیره، تأکید کرد. 

از سوی دیگر، از موسسات رسانه ای خواسته شد که یک آزمایش هفتگی از سردبیران و عکاسان انجام دهند.

You might also like