مسافتی که کاوشگر امید در ۷۹ روز طی کرده است .. آنرا بشناسید

کاوشگر امید اولین مأموریت عربی و اسلامی برای اکتشاف مریخ، سفر تاریخی خود را با موفقیت به سیاره سرخ ادامه داد.

مسافتی که از زمان پرتاب ۷۹ روز پیش طی شده حدود ۲۱۵ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۹۹۷ کیلومتر بوده است.

مقامات پروژه اکتشاف مریخ امارات، فاش کردند که کل فاصله باقی مانده تا رسیدن کاوشگر به مدار
سیاره سرخ
در فوریه ۲۰۲۱، تقریباً ۲۶۴ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۰۳ کیلومتر است.

 

  • ۶ مرحله در ماموریت کاوشگر امید

مرحله اول: مرحله پرتاب که با اتمام آماده سازی نهایی فضاپیما آغاز شد.

مرحله دوم: این مرحله ۴۵ روز به طول انجامید و پس از ارزیابی عملکرد ابزارهای کاوشگر در فضا به پایان رسید.

مرحله سوم: این مرحله فعلی است که مرحله سفر به مریخ است و تا زمانی که وارد زمین سیاره
مریخ شود گسترش می یابد.

مرحله چهارم: مرحله ورود به مدار مریخ است و هنگامی که تیم ناوبری ورود کاوشگر به مدار تصرف
را تأیید می کند، پایان می یابد.

مرحله پنجم: مرحله انتقال به مدار علمی است و چندین مانور برای حرکت به مدار آخر انجام می شود.

مرحله ششم: آخرین مرحله است که مرحله “مدار علمی” است.  کاوشگر امید برای یک سال مریخی کامل، یعنی
مساوی به ۶۸۷ روز زمین، که از طریق آن داده های علمی برنامه ریزی شده گرفته می شود، ادامه خواهد داشت.

You might also like