“زنان دبی” محمد بن راشد را به خاطر حمایت از زنان اماراتی ستایش می کند

دیروز، چهارشنبه ۷ اکتبر، موسسه رنسانس زنان دبی با صدور بیانیه ای از تلاش های شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی، و حمایت مداوم عالیجناب خوداو از حقوق زنان اماراتی تقدیر کرد.

عاليجناب آقای دکتر فاطمه الفلاسی، مدیرکل موسسه رنسانس زنان دبی، تأیید کرد که زن اماراتی به شایستگی
به نماد زنان جهان تبدیل شده است.

 

♦   حمایت مداوم از حقوق زنان

 

در این راستا، خانم دکتر فاطمه الفلاسی حمایت والاحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی را از بخش زنان در امارات متحده عربی ستود.

مدیرکل موسسه رنسانس زنان شهر دبی همچنین از تلاشهای مستمر نخست وزیر امارات برای دستیابی به تعادل
بین دو جنس و اعطای حقوق زنان، قدردانی کرد.

خانم فاطمه الفلاسی گفت که شورای تعادل امارات پریروز سومین جلسه شاخص تعادل جنسیتی را ترتیب داد.

 

♦   زن اماراتی شریک مرد شد

 

وی اضافه کرد که از برندگان آن جلسه تقدیر به عمل آمد و این نشانگر دوران تعالی و خلاقیت اماراتی ها در خدمت به زنان است.

دکتر فاطمه خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی به عنوان الگویی در دستیابی به تعادل جنسیتی تبدیل شده است.

وی تأکید کرد که زنان اماراتی در سیستم توسعه پایدار در امارات به شریک مردان تبدیل شده اند.

You might also like