وزیر دفاع یونان: مشتاقانه منتظر یک همکاری استراتژیک با امارات هستیم

عاليجناب نیکلاس پاتایو توپولوس، وزیر دفاع یونان اعلام کرد که کشورش چشم انتظار همکاری با امارات متحده عربی در چندین زمینه است که مهمترین آنها دفاعی و نظامی است

اظهارات وزیر دفاع یونان در دیدار وی با سرلشکر حمد محمد ثانی الرميثی، رئیس ستاد نیروهای مسلح
امارات در پایتخت یونان، آتن، بیان شد.

سرلشكر الرميثی در حال بازدید از مقر رزمایش های مشترک نظامی است که نیروی هوایی امارات و نیروی
هوایی یونان در چارچوب همکاری نظامی بین دو کشور انجام می دهند. 

رئیس ستاد نیروهای مسلح امارات در پنجشنبه گذشته در یک بازدید بازرسی از نیروهای آنجا به مقر نیروهای
امارات در جزیره کرت یونان رسیده بود.

 

همچنین بخوانید.. رئیس ستاد نیروهای مسلح در مورد همکاری دفاعی با یونان گفتگو می کند

 

وی توسط سرلشکر کوستاندنوس فلروس، رئیس ستاد کل دفاع ملی یونان و فرمانده رزمایش اماراتی و تعدادی
از افسران ارشد نیروهای مسلح از هر دو طرف پذیرفته شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح توضیحات را در مورد مراحل انجام تمرینات بین نیروهای یونان و امارات گوش داد.

جنابعالی حمد الرمیثی همچنین توضیح مفصلی در مورد برنامه های آموزشی و رویدادهای احتمالی تمرینات نظامی را شنیدند.

الرمیثی با وزیر دفاع یونان در مورد روابط همکاری و اقدام مشترک بین جمهوری یونان و امارات متحده
عربی، به ویژه در جنبه های دفاعی و نظامی، گفتگو کرد.

آنها همچنین دیدگاهها درباره تعدادی از موضوعات مورد علاقه مشترک، از جمله بازدیدها و هماهنگی های
مشترک نظامی را مورد بحث قرار دادند.

You might also like