وزیر بهداشت و پیشگیری اولین دوز واکسن کووید-۱۹ را دریافت می کند

عالیجناب عبدالرحمن بن محمد العویس، وزیر بهداشت و پیشگیری و حمایت از جامعه امارات، اولین دوز واکسن کووید-۱۹ را دریافت کرد. این مطابق با برنامه وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه که هفته گذشته اعلام شد.

 

عالیجناب وزیر بهداشت و پیشگیری گفت:‌ « با تهیه این واکسن، ما در تلاشیم تا تمام ابزارهای ایمنی را برای
قهرمانان خط دفاع اول فراهم کنیم. و آنها را از هرگونه خطری که ممکن است به دلیل ماهیت کارشان در معرض خطر قرار بگیرند ، محافظت کنیم».

 

جنابعالی عبدالرحمن بن محمد العویس تأکید کرد که این کاملاً منطبق با مقررات و قوانینی است که
امکان بازبینی سریعتر رویه های صدور مجوز را فراهم می کند.

 

برنامه ای وزارت بهداشت شامل تهیه واکسن کرونا “کووید-۱۹” برای گروه های خاص از خط اول دفاع است.

 

شایان ذکر است که این برنامه پس از ظهور نتایج مثبت از آزمایشات بالینی انجام شده توسط بخش بهداشت در کشور، اعلام شد.

عالیجناب وزیر توضیح داد که واکسن ایمن و موثر است و به کاهش تلفات ناشی از بیماری کرونا “کووید-۱۹”
و نجات جان انسان کمک خواهد کرد.

 

قابل توجه است که امارات مجاز به استفاده اضطراری از واکسن کووید-۱۹ برای گروه های بیشتر در برخورد
با افراد آلوده به ویروس در میان قهرمانان خط اول دفاع است.

 

این امر به منظور تأمین کلیه وسایل ایمنی و محافظت از آنها در برابر خطرات ممکن است به دلیل ماهیت کارشان باشد.

You might also like