فرودگاه ابوظبی راهرو سریع را برای تسهیل سفر مسافران ترانزیت ایجاد می کند

 فرودگاه بین المللی ابوظبی ابتکار جدیدی را برای مسافران ترانزیت بین المللی اعلام کرد تا روند انتقال پرواز را ۲۷٪ تسریع کند و یک تجربه سفر راحت و ايمنی را ارائه دهد.

این طرح “راهرو سریع برای مسافران ترانزیت” برای مسافران ترانزیتی در پروازهایی که از مقصد
خاصی در اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا می آیند، استفاده خواهد شد.

مسافران می توانند از روند جدید و ساده غربالگری امنیتی در فرودگاه بین المللی ابوظبی استفاده کنند. 

این ابتکار با همکاری اداره کل هوانوردی غیرنظامی، اداره شهرداری ها و حمل و نقل، اداره کل گمرک، فرودگاه
های ابوظبی، هواپیمایی اتحاد و فرودگاه های همکار توسعه و اجرا شد.

در همین راستا، شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، رئیس فرودگاه های ابوظبی گفت: « ابتکار “راهرو
سریع” در فرودگاه بین المللی ابوظبی برای حمایت از رشد سفر و حمل و نقل هوایی، به ویژه در مرحله پس از همه گیری کرونا، آغاز شد».

شیخ محمد بن حمد افزود که این طرح به ابتکار جدید در تقویت موقعیت ابوظبی به عنوان قطب جهانی
متصل کننده شرق و غرب کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد که راهروی جدید مسافران را قادر می سازد تا وقت اضافی خود را با لذت بردن از تمام
ویژگی های و امکانات در فرودگاه بین المللی ابوظبی سپری کنند.

You might also like