کابینه امارات تاسیس شرکت پرداخت دیجیتال را تایید می کند

کابینه امارات که روز يكشنبه به ریاست شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی برگزار شد ، تأسیس “اتحادیه پرداخت های دیجیتال” را با هدف توسعه و مدیریت سیستم ملی پرداخت دیجیتال تصویب کرد.

اتحادیه پرداخت های دیجیتال در تکمیل برنامه های ارائه و اجرای خدمات دولت و محلی کمک می کند.

این شرکت شامل اتخاذ و استفاده از روش های شناسایی شخصی و تجاری مشتری است ، و برنامه هایی که علاوه بر حفظ محرمانه ، اطلاعات و هویت مشتری ، از ابزارها ، کانال های دیجیتال ، تلفن های هوشمند و عملکرد ایمن استفاده می کنند.

معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی  در طى جلسه کابینه امارات تاکید کرد که دولت امارات متحده عربی با بازگشت فعالیت های اقتصادی در ثابت کرده است که این یک دولت آینده است ، به لطف فرزندانش می توانند با تمام پیشرفت ها قدم بردارند و قادر هستند به لطف سیستم ها و زیرساخت های خود بتوانند با چالش های مختلف سازگار شوند.

ابتکارات و برنامه های متعددی را راه اندازى شد که گروه های مختلفی را در جامعه هدف قرار داده و بخش های زیادی را پشتیبانی می کند.

You might also like