خلیفه قانونی برای تأسیس دفتر رسانه ای دولت امارات صادر می کند

 والاحضرت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی، فرمانی از طرف قانون فدرال شماره ۷ برای سال ۲۰۲۰ در مورد ایجاد دفتر رسانه ای دولت امارات متحده عربی صادر کرد.

 

این دفتر درگیر برخورد با آژانس های و رسانه های محلی و ملی است تا گفتمان رسانه های دولتی را در سطح
محلی و بین المللی متحد سازد. متن این قانون جدید در آخرین شماره روزنامه رسمی فدرال امارات منتشر شده است.

 

  • پشتیبانی و حمایت از موسسات رسانه

 

دفتر رسانه ای دولت امارات همچنین درگیر توسعه ارتباطات دولتی برای نهادهای فدرال در کشور، ایجاد توانایی
ها و مهارت ها در زمینه ارتباطات رسانه ای، توسعه استراتژی قدرت نرم کشور است.

 

علاوه بر این، این دفتر هویت رسانه های تصویری ایالت و پروژه های دیپلماسی عامه پسند با سایر کشورها
را مدیریت خواهد کرد.

 

و نیز کمپین های رسانه ای را برای پروژه های ملی استراتژیک و رویدادهای رسمی به صورت محلی و بین المللی
با هماهنگی مقامات مربوطه مدیریت خواهد کرد.

 

  • ایجاد ارتباط نزدیک با نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی

 

ماده ۹ فرمان فدرال شماره ۷ سال ۲۰۲۰ پیش بینی می کند که دفتر در وزارت امور کابینه باشد و ساختار
تشکیلاتی آن با تصمیم وزیر تصویب می شود.

 

 همچنین متن فرمان شامل است که قوانین مقررات، سیاست ها و فرمان ها موجود در وزارتخانه در مورد
این دفتر اعمال می شود.

You might also like