۶۴۴ خانواده قربانیان سیل سودان از کمک های “دار البر” بهره مند می شوند


موسسه خیریه دار البر به ۶۴۴ خانواده سودانی از ۲۸۱۳ نفر آسیب دیده از قربانیان سیل سودان در شهر شندی و تعدادی از روستاهای جنوب حومه شهر، حمایت مالی و سبد غذایی ارائه داد.
این کمکها در چارچوب کمپین امدادرسانی بود که در ماه سپتامبر گذشته توسط موسسه آغاز شد.

 

در حالی كه هیئت “دار البر” برای نظارت و پشتیبانی از فعالیت های امدادی برای مردم و مناطق آسیب دیده،
سفر و ماموریت خود را در سودان به پایان رساند.

 

محمد سهیل المهيری، مدیر اجرایی موسسه خيريه دار البر، توضیح داد که هیئت موسسه بر ارائه گزارش
های فوری در مورد وضعیت مناطق آسیب دیده متمرکز شده است.

 

این هیئت همچنین از شرایط آسیب دیدگان و قربانیان سیل سودان بازدید کرد، پیگیری اجرای عملیات امداد
و نظارت بر روند آنها را انجام داد.

 

المهیری اظهار داشت که کار خیرخواهانه با همکاری شرکای “دار البر” به منظور پیگیری کار بیمارستان صحرایی
سیار اماراتی
تاسیس شده توسط انجمن انجام شده است، با هدف كاهش درد و رنج ناشی از فاجعه ای که بیشتر ایالت های سودان را تحت تاثیر قرار داده است.

 

به نوبه خود، یوسف الیتیم، رئیس بخش زکات و پروژه های دار البر، گفت که برنامه کاری تیم میدانی در سودان شامل ملاقات با مدیریت سازمان خیریه احسان و شناسایی اوضاع در مناطق آسیب دیده است.

You might also like