خلیفه بن زاید قانون برای تاسیس”شورای پژوهشی پیشرفته فناوری” صادر کرد

عاليجناب شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم امارات متحده عربی، قانون شماره ۱۴ سال ۲۰۲۰ را در مورد تأسیس شورای پژوهشی و فناوری پیشرفته صادر کرد.
طبق فرمان جنابعالی خلیفه بن زاید آل نهیان، شورایی نو به نام “شورای تحقیقات پیشرفته فناوری” تاسیس می شود و از شخصیت حقوقی مستقل دارد و از ظرفیت قانونی کامل برای عمل وبا دفتر اجرایی ابوظبی برخوردار خواهد بود.

تأسیس شورای تحقیقات فناوری پیشرفته برای تقویت سیستم رو به رشد تحقیق و توسعه در ابوظبی، و ایجاد موقعیت خود به عنوان بستر جهانی تحقیق و توسعه به وجود آمد.

در این قانون مقرر شده است كه این شورا اختیار دارد كه سیاستهای كلی ، برنامه ها و ابتكارات استراتژیک را در رابطه با سیستم تحقیق و توسعه در زمینه فناوری پیشرفته پیشنهاد كند.

همچنین از مسئولیت های اين شورای است تعیین اولویت های بخش تحقیق و توسعه در زمینه فناوری پیشرفته در امارات، و تعیین کنترل ها و استانداردهای لازم برای تصویب و تأمین اعتبار، و ارسال آنها به شورای اجرایی برای تصویب است.

You might also like