یک فناوری جدید برای نظارت بر عملکرد لوازم خانگی همزمان در بیش از یک اتاق

تیمی از محققان ایالات متحده دستگاه جدیدی ایجاد کرده اند که می تواند عملکرد ۱۷ وسیله از لوازم خانگی را با استفاده از لرزش آنها ردیابی کند، تا کاربر را از توقف این دستگاه ها پس از پایان کار خود مطلع سازد.

این دستگاه جدید “فبروسنس” نام دارد و با استفاده از لیزر تغییرات ظریف در ارتعاشات روی دیوارها، بام ها
و زمین ها داخل خانه را کنترل می کند.

همچنین مجهز به سیستم هوش مصنوعی است که می تواند بین ارتعاشات ناشی از دستگاه های مختلف تمایز شود.

این دستگاه اثر انگشت مشخصی از فرکانس هر دستگاه را ذخیره می کند تا از سردرگمی بین لوازم خانگی و برخی از آنها جلوگیری کند.

تیم تحقیقاتی از دانشگاه کرنل، ایالات متحده ، پشت این دستگاه ، قصد دارد یک خانه هوشمند ایجاد کند که
به طور موثرتر و به صورت یکپارچه کار کند.

فناوری جدید دانشگاه آمریکایی در نوع خود اولین است. و هدف آن نظارت همزمان همه دستگاهها در بیش از
یک اتاق و در بیش از یک طبقه است.

وب سایت فناوری “فز دات اورگ” از متخصص انفورماتیک نشان داد که این فناوری به خانم های خانه دار کمک می کند تا کار همه دستگاه ها را کنترل کنند.

You might also like