امارات مجاز به استفاده اضطراری از واکسن کووید-۱۹ برای افراد خط دفاع اول است

جناب عبدالرحمن بن محمد العویس، وزیر بهداشت اعلام كرد كه امارات متحده عربی مجاز به استفاده اضطراری از واکسن کرونا برای اعضای خط اول دفاع پزشكان و پرستاران است.

این با هدف تهیه کلیه وسایل ایمنی برای کارگران در بخش پزشکی امارات و محافظت از آنها در برابر خطرات
احتمالی ناشی از ماهیت کارشان است.

 

استفاده اضطراری از واکسن در طی جلسات توجیهی رسانه ای دوره ای توسط دولت امارات برای رسیدگی به
تمام تحولات مربوط به ویروس کرونا و راه های مقابله با آن صورت گرفت.

در آنجا که جنابعالی وزير تایید کردند که رهبری امارات مجموعه مقتضی تصمیمات عاقلانه ای را برای مقابله
با همه گیر کرونا از ابتدای گسترش آن در کشور اتخاذ کرده است.

 وی افزود که تمام تلاش ها برای حمایت از سیستم بخش بهداشت و تأمین کلیه ابزارها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز آن صورت گرفت.

 

وزیر همچنین در مورد واکسن کووید-۱۹ صحبت کرد، وی تایید کرد که نتایج مطالعات بالینی و مراحل اول و
دوم نشان داد که واکسن ایمن و موثر است و مرحله سوم به طور موثر در حال اجرا است.

شایان ذکر است که مرحله سوم شامل تعداد زیادی داوطلب است و تحت نظارت دقیق تیم های پزشکی انجام می شود.

You might also like