بیمارستان پاکستان امارات به ارائه خدمات پزشکی به قربانیان سیل ادامه می دهد

بیمارستان پاکستان امارات به ارائه خدمات به بیماران و افراد آسیب دیده از سیل در روستاهای پاکستان ادامه داد.

بیمارستان صحرایی داوطلبانه و خیریه از زمان افتتاح هفته گذشته، تحت نظارت پزشکان امارات و پاکستان
خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری را به صدها نفر از افراد آسیب دیده ارائه داده است.

و این در چارچوب کارزار بشردوستانه جهانی زاید و تحت شعار “در رویکرد زاید”، با هماهنگی سفارت امارات در پاکستان است.

سفیر اقدام بشردوستانه، دکتر ریم عثمان، تأیید کرد که بیمارستان صحرایی داوطلبانه امارات پاکستان توانسته است
صدها پرسنل پزشکی را از امارات و پاکستان جذب کند.

دکتر ریم افزود که آنها را قادر می سازد داوطلبانه در مزرعه در مقر بیمارستان صحرایی در روستاهای پاکستانی یا به طور مجازی از طریق مرکز پاسخ پزشکی از راه دور در ابوظبی،  فعالیت کنند.

به نوبه خود، دکتر ممتاز البلوشی، پزشک ارشد پاکستان، از رهبری و مردم امارات برای حمایت مداوم از مردم
پاکستان که در نتیجه سیل ویرانگر رنج می برند، تشکر و قدردانی کرد.

وی تاکید کرد که کمپین بین المللی بشردوستانه زاید و الگویی برای کارهای بشردوستانه شگفت انگیز امارات هستند.

دکتر ممتاز اضافه کرد که این بیمارستان قادر به انجام معاینه پزشکی برای صدها کودک، زن و پیر بود.
همچنین داروهای مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داد.

You might also like