امارات سومین در جهان که دارای شرکت های فین‌تک اسلامی است

جله “فین‌تک تایمز” لندن فاش کرد که امارات متحده عربی در فهرست شرکت های فین‌تک اسلامی در رتبه سوم جهان قرار دارد.

 

این مجله در گزارشی اعلام كرد كه دارایی اسلامی نقش مهمی در اقتصاد جهانی داشته است و اهمیت آن
در بسیاری از نقاط جهان در حال گسترش است، و همچنین شامل راه حل های فناوری مالی و دیجیتالی شدن
گسترده تر است.

 

گزارش “فین‌تک تایمز” که به عنوان “مالی اسلامی در اقتصاد دیجیتال جهانی” منتشر شده است، نشان داد
که حداقل ۱۲۷ شرکت فناوری مالی اسلامی هستند که محصولات مالی سازگار با شریعت را ارائه می دهند که
از ژوئن گذشته در سطح جهانی راه اندازی شده اند.

 

این گزارش اضافه کرد که امارات متحده عربی شامل ۱۵ شرکت فناوری مالی اسلامی است و همین امر
باعث شد که در رتبه سوم کشورهای جهان قرار گیرد.

 

در مورد سایر کشورها، انگلستان با ۲۷ شرکت بیشترین تعداد  شرکت های فین‌تک اسلامی را در جهان دارد و پس از آن مالزی با ۱۹ شرکت، امارات سوم با ۱۵ شرکت، چهارم اندونزی با ۱۳ شرکت و پنجمین عربستان سعودی با ۹ شرکت معادل ایالات متحده است که نیز دارای ۹ شرکت است. 

 

این مجله اضافه کرد که مالی اسلامی یکی از سریعترین صنایع مالی است که رشد می کند، اگرچه هنوز سهم کمی از مالی جهانی را نشان می دهد.

You might also like