کمیته پزشکی المپیک امارات پلتفرم آنلاین نو را راه اندازی می کند

کمیته پزشکی المپیک امارات متحده عربی از راه اندازی یک پلتفرم آنلاین الکترونیکی برای ثبت نام کارکنان پزشکی در سراسر کشور خبر داد.

 

این مرحله مطابق با دیدگاه کمیته ملی المپیک، اداره کل ورزش و مقامات مختلف بهداشتی در امارات به
منظور حفظ ایمنی ورزشکاران است.

 

این کمیته همچنین بر اهمیت مجوز دادن به باشگاه ها برای امکانات پزشکی و تیم های آنها و اطمینان از
ارائه درمان توسط کادر پزشکی مجاز تأکید کرد.

 

کمیته پزشکی ورزشی همچنین مشتاق استفاده از بهترین روش های پزشکی و ارائه خدمات مختلف در سطح بالایی از کارایی و کیفیت بود.

 

به نوبه خود، دکتر هاشل الطنیجی، رئیس کمیته پزشکی المپیک امارات متحده عربی، تأیید کرد‌: «این کمیته در
تلاش است تا با استفاده از ابزارهای فنی، تکنیک های مدرن فن آوری، و فناوری مدرن که موجب صرفه
جویی در وقت و تلاش می شود، کار تیم های پزشکی را برای به دست آوردن بودجه مورد نیاز برای کار
در زمینه پزشکی ورزشی در کشور تسهیل کند».

 

دکتر الطنیجی همچنین اشاره کرد:‌ « کمیته برای دستیابی و تأیید درخواستهای دریافتی از کارگران بخش
پزشکی ورزشی
جهت دستیابی به اهداف کمیته که در خدمت به ورزش امارات نمایندگی دارند، یک پلتفرم
الکترونیکی ایجاد کرده است».

You might also like