امارات هواپیمای کمک پزشکی را به جمهوری تونس می فرستد

در چارچوب تلاش های امارات برای کمک به کشورهای عربی خواهر، امارات امروز، ۳ نوامبر، یک هواپیمای کمک به جمهوری تونس ارسال کرد.

 

هواپیمای کمکی فرستاده شامل ۱۱ تن لوازم پزشکی و دستگاه تنفس مصنوعی به تونس برای حمایت از تلاش
های خود
در مبارزه با ویروس کرونا بود.

 

بیش از ۱۱هزار کارمند مراقبت های بهداشتی برای تقویت تلاش های خود برای مهار شیوع ویروس کرونا از آن بهره مند می شوند.

 

عالیجناب راشد محمد جمعه المنصوری، سفیر امارات در جمهوری تونس، اظهار داشت: « امارات و تونس از
طریق تبادل تجربیات و هماهنگی در بسیاری از زمینه های مورد علاقه دو کشور روابط دو جانبه قوی دارند».

 

سفیر امارات اضافه کرد: « در چارچوب اشتیاق امارات متحده عربی برای ارائه پشتیبانی از برادران خود
با توجه به شرایط دشواری که منطقه و جهان در نتیجه گسترش ویروس کرونا تجربه کرده اند، امروز
یک هواپیمای کمک پزشکی اعزام شد».

 

وی افزود که برای حمایت از بخش بهداشت و کمک به تقویت توانایی های کارکنان پزشکی و پرستاری و
محافظت بیشتر از آنها در مبارزه با کووید-۱۹، کمک هایی به تونس ارسال شده است.

 

شایان ذکر است که امارات متحده عربی تاکنون بیش از ۱۵۹۲ تن کمک به بیش از ۱۱۹ کشور ارائه کرده است.
تاکنون حدود ۱٫۵ میلیون کارگر پزشکی از کمک های امارات متحده عربی بهره مند شده اند.

You might also like