بانک مرکزی طرح حمایت اقتصادی را بررسی می کند

هیئت مدیره بانک مرکزی با هدف بررسی طرح حمایت اقتصادی كشور، جلسه عادی خود را دوشنبه ۲ نوامبر، در قصر الوطن برگزار کرد.

این جلسه به ریاست والاحضرت شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر امور ریاست
جمهوری امارات متحده عربی برگزار شد.

 

در این جلسه عاليجناب عبدالرحمن صالح آل صالح، نایب رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی و جناب عبدالحمید محمد سعید الاحمدی، استاندار بانک، حضور داشتند.

 

اعضای هیئت مدیره یونس حاجی الخوری، خالد محمد سالم بالعمی، خالد احمد الطایر و علی محمد المداوی
الرمیثی در میان حاضران نشست طرح حمایت اقتصادی بودند.

 

شورا گزارشی از تحولات برنامه “TESS” را بررسی کرد که موفق شد پیامدهای همه گیری کرونا را محدود کند.
این کار با کاهش فشارهای مالی و نقدینگی، افزایش وام ها و رفع چالش های عملیاتی انجام شد.

 

نیز شورا ضمن بررسی لزوم تمدید بیشتر برنامه هدفگذاری حمایت اقتصادي در آن مرحله، در صورت لزوم،
ارزیابی مجدد تحولات را در مارس و آوریل ۲۰۲۱ توصیه کرد.

 

از سوی دیگر، حاضران گزارشی از استاندار بانک مرکزی در مورد نقشه راه برای ۵۰ سال آینده شنیدند.
این طرح با هدف افزایش ثبات پولی و مالی از طریق نظارت موثر، مدیریت محتاطانه ذخیره و زیرساخت های مالی قوی متمرکز شده است.

You might also like