بازگشایی کافه های راس الخیمه و شرایط برای خدمت قلیان

در مارس گذشته، شهرداری راس الخیمه دستور داد که بسته شدن کافه های راس الخيمه به عنوان بخشی از اقدامات برای مهار گسترش ویروس کرونا صادر شود.

براساس بخشنامه شهرداری خود، ۱۶ نکته پروتکل ایمنی برای بازگشایی کافه های راس الخيمه برای سیگار و قلیان ذکر شده است:

۱- کارمندان و کارکنان کافه ها باید در زمان کار ماسک بپوشند.

۲- ممنوعیت ورود افراد بدون ماسک است.

۳- ظرفیت افراد برای کافه ها به ۵۰ درصد برسد.

♦ مجازاتهای شدید برای کافه های راس الخیمه که اقدامات پیشگیرانه را نقض می کنند

۴- کارکنان قلیان باید قبل و بعد از ارائه خدمات خود دستهای خود را باید بشویند.

۵- دمای کارمندان، کارگران و افراد که مایل به ورود به کافه ها باید برای اندازه گیری شود.

۶- قرارداد با یک شرکت بهداشتی و سترون سازی مصوب وزارت بهداشت عمومی توصیه می شود.

۷- فقط شیلنگهای قلیان یکبار مصرف مجاز است.

۸- شستشوی عمیق و ضد عفونی کردن قلیان و تغییر آب باید بعد از هر کاربر انجام شود.

۹- اجازه داده نمی شود که قلیان توسط کارمندان آزمایش شود.

۱۰- افزایش بارهای ضدعفونی در مناطق سیگار کشیدن.

کافه های راس الخیمه
قلیانها در کافه های راس الخیمه

۱۱- در نواحی مختلف کافه های راس الخيمه محلول ضدعفونی کننده دستی را باید تهیه کنید.

۱۲- اطمینان حاصل کنید که فاصله ایمن حد اقل ۲ متر در کافه نگهداری می شود.

۱۳- اجتماعات بزرگ یا مهمانی ها در کافه ها مجاز نیست.

۱۴- گروه های بیش از چهار نفر در منطقه سیگاری مجاز نیستند.

۱۵- مکانهای قلیان باید دارای سیستم هوای تازه باشند.

۱۶- اطمینان حاصل کنید که فاصل بین قسمت سیگار کشیدن و منطقه غیر سیگاری به طور دائم بسته شده است.

You might also like