فاطمه بنت مبارک ۱۰ میلیون درهم به آسیب دیدگان از انفجار بندر بیروت اهدا می کند

عالیجناب فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان، رئیس شورای عالی مادری و کودکی، رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده، اتحادیه عمومی زنان و رئیس افتخاری هلال احمر، ۱۰ میلیون درهم به نفع  آسیب دیدگان از انفجار بندر بیروت در لبنان اهدا کرد.

اهدای شیخه فاطمه با هدف حمایت و پشتیبانی از برنامه های “هلال احمر امارات” به نفع افراد آسیب دیدگان از انفجار بندر بیروت که چند روز پیش در لبنان رخ داده است.

هلال احمر امارات تأیید کرد که اهدای مقام شیخه فاطمه بنت مبارک به عنوان بخشی از ابتکارات مداوم مقام وی برای حمایت از اوضاع بشردوستانه کسانی که در اثر فجایع و بحرانها در سراسر جهان آسیب دیده اند، تأمین می شود.

 اهدای شیخه فاطمه به قربانیان لبنان نخستین بار نیست و آخرین نخواهد بود

این همچنین از همبستگی نامحدود حضرتعالی شیخه فاطمه با برادران در لبنان در این شرایط دشوار بشردوستانه، به ویژه افراد آسیب دیدگان از انفجار بیروت، ابراز می کند.

بنیاد هلال احمر نیز نشان داد که اهدای رئیس شورای عالی مادری و کودکی امارات تلاش های هلال احمر در عرصه لبنان را در حال حاضر تقویت می کند.

و با هدف ارائه خدمات بشردوستانه مانند مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مؤسسات بهداشت لبنان است.

You might also like