پس از پایان همه گیر کرونا.. امارات رستاخیز اقتصاد را رهبری خواهد کرد

پیش بینی های آژانس های مالی مختلف از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، موسسه مالی بین المللی و آژانس های معتبر رتبه بندی اعتباری، گمان می کنند که امارات رستاخیز اقتصاد را رهبری خواهد کرد و اقتصاد آن در عین حال پایدار ۲۰۲۱ صورت می گیرد.

دوره پس از ویروس کرونا همجنین به لطف گسترده حمایت از دولت امارات، اصول بنیادی، ذخایر مالی قابل توجه و روحیه کارآفرینی ملت، با بازگشت جدی اقتصاد امارات مشخص خواهد شد.

از لحاظ تاریخی، امارات متحده عربی همواره در مقایسه با بسیاری از همسالان جهانی و منطقه ای خود، هر بار که بحران نزدیک می شود، از حمایت خود برای حمایت از اقتصاد خود جلوتر است.

امارات، یکی از بازترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه، از نظر تاریخی مستعد بحرانهای اقتصادی جهانی است. با این وجود، بعد از هر بحران بزرگ جهانی یا منطقه ای، این کشور همواره توانسته است رستاخیز اقتصاد خود را به سمت مسیر رشدی که از گذشته قوی تر است، عقب بکشاند.

در حالی که بهبود اقتصادی می تواند یک روند آهسته در سراسر جهان و در کشورهای شورای خلیج عربی باشد، اما سطح بیشتر تنوع اقتصادی و دارایی های مستقل قدرتمند امارات متحده عربی، مطمئناً در مقایسه با بسیاری از همسالان جهانی و منطقه ای ، اقتصاد خود را بهتر محافظت می کند.

You might also like