۷ انگیزه باعث افزایش شرکت کنندگان در آزمایشات واکسن کووید-۱۹ شد

در اولین کارآزمایی های بالینی در جهان برای مرحله سوم واکسن غیرفعال کرونا در امارات، داوطلبان هفت دلیل از تقاضای زیاد برای شرکت در آزمایشات واکسن کووید-۱۹ را ذکر کردند.

از آنجا که تعداد داوطلبانی که اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند، در یک دوره زمانی کمتر از ۳۰ روز، به بیش از ۱۵ هزار داوطلب از ۱۰۷ ملیت رسیده اند.

 

معاینه و داوطلبانه در کلینیک تخصصی مرکز نمایشگاه های ابوظبی “ادنیک” و مرکز بهداشت القرائن در شارجه انجام می شود.

داوطلبان عکس هایی از تجربه خود را در صفحات شخصی خود در حساب های رسانه های اجتماعی منتشر کردند.

و آنها همچنین در مورد انگیزه خود برای مشارکت صحبت کردند.

 

۱- وظیفه ملی

۲- اعتماد به نفس در صلاحیت بخش پزشکی و بهداشتی امارات متحده عربی

۳- اعتقاد به اهمیت جامعه و مشارکت بشردوستانه

۴- تمایل به پایان اين همه گیری جهانی

۵- از دست دادن عزیز به خاطر این بیماری است

۶- ترس برای والدین و فرزندان

۷- تمایل به حمایت از همکاری اماراتی و چینی

 

  • داوطلبان تأکید کردند که امارات مرکز تسامح، انسانیت و همزیستی در جهان است

در مورد خط اول پرسنل دفاعی، که در آزمایشات بالینی واکسن شرکت کرده بودند، تأیید کردند که مشارکت آنها به دو دلیل صورت گرفته است:

اولین: داوطلبانه یک وظیفه بشردوستانه است

دومين: اطمینان کامل به سیستم بهداشت امارات متحده عربی

You might also like