رشد ۶۰٪ فناوری و تجهیزات ارتباطات از راه دور در امارات

معاون مدیر شركت “آویا” برای خاورمیانه، آفریقا و ترکیه، فادی هانی، تأیید کرد که بازار فناوری ها، تجهیزات، مراکز مخابراتی و ارتباطات از راه دور در امارات از مارس گذشته ۶۰٪ رشد کرده است.

آقای هادی توضیح داد که با توجه به نشاط زیاد این دو بخش برای کل جمعیت کشور، رشد به ویژه در بخش های دولتی و بانکی افزایش یافته است.

معاون مدیر “آویا” نشان داد که فناوری ها و ارتباطات از راه دور نقش اساسی در بهبود بخش نمایشگاه و همایش در کشور خواهند داشت.

علاوه بر پشتیبانی، مدیریت و تنظیم صنعت پس از “کووید-۱۹” در کشور که بیش از ۶۰٪ از حجم صنعت نمایشگاه در منطقه خاورمیانه را شامل می شود.

هانی خاطرنشان کرد كه آویا در طول حضور خود در نمایشگاه آینده “جیتکس” به بررسی نقش هوش مصنوعی، خدمات ابری، کانال های دیجیتال و سکوهای رسانه های اجتماعی می پردازد.

با هدف افزایش بهره وری از ارتباط بصری در شرکت ها و اطمینان از تجربه ای بی خطر و ايمن برای مشتریان شرکت در تمام سیستم عامل های ارتباطی است.

وی همچنین تأکید کرد که آموزش کارمندان برای استفاده از فناوری های نوین ارتباطی، با توجه به همه گیر کرونا، آنها را از فشار کار روزانه رهایی می بخشد.

در گزارش اخیر شرکت “آلايد” آمده است که فناوری های ارتباطی در افزایش کارایی مدیریت عملیات لجستیکی در نمایشگاه کمک خواهد کرد.

You might also like