۶ نکته برای دستیابی به یک تجربه سفر ایمن از فرودگاه ابوظبی

فرودگاه های ابوظبی بسته ای از اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را برای سفر ایمن همه مسافران از طریق فرودگاه ابوظبی در نظر گرفته اند.

این ۶ نکته برای یک تجربه سفر ایمن و بی خطر برای همه است، عبارتند از:

۱- دروازه سترون سازی هوشمند:

دروازه های عقیم سازی هوشمند در ورودی ها و خروجی های اصلی فرودگاه قرار دارند.

۲- آسانسورهای بدون تماس

نكته دوم استفاده از آسانسورهای دارای سیستم کنترل بدون تماس است. و این امر به گونه ای است که مسافر می تواند آسانسورها را از طریق آن از راه دور با دست کنترل کند.

این ویژگی نوآورانه در بیش از ۵۳ دستگاه آسانسور در فرودگاه ابوظبی نصب شده است.

۳- ماسك صورت و دستکش از طریق دستگاه های هوشمند

فرودگاه ماسک صورت و دستکش را از طریق تعدادی دستگاه هوشمند به مسافران ارائه می دهد.

۴- دوربین های مانیتورینگ حرارتی

نکته چهارم دوربین های مانیتورینگ حرارتی است. ماموریت این است که مسافر ماسک صورت خود را پوشیده است یا خیر، مشخص کند.

۵- ورود آنلاین

منطقه ورود به فرودگاه برای تکمیل آنلاین یا از طریق برنامه های هواپیمایی اتحاد برای کاهش ارتباط مستقیم بین مسافران است.

۶- تجربه خرید جدید

تجربه خرید جدید در بازار آزاد فرودگاه متفاوت است.

با این حال، مسافران می توانند با استفاده از برنامه های تلفن همراه بازار آزاد در فرودگاه های ابوظبی خرید كنند. سفارشات مسافر قبل از سوار شدن در پروازهای خود تحویل داده می شود.

You might also like