آزمایشات جدید برای مرحله سوم واکسن غیرفعال برای بیماری کووید-۱۹ است

شرکت خدمات بهداشتی ابوظبی “صحه” با نظارت اداره بهداشت ابوظبی و با همکاری “شرکت بهداشت و درمان G42” آزمایش های جدیدی را برای مرحله سوم واکسن غیرفعال اپیدمی “کووید-۱۹” انجام داد.

شرکت بهداشت و درمان G42″ یک شرکت تابعه گروه ۴۲ G42 و شرکت چینی سینوفارم سی.ان.بی.جی” است.

آزمایشات بالینی برای مرحله سوم واکسن احتمالی نتیجه تلاش های بین المللی همکاری شده توسط ابوظبی است

این در چارچوب تعهد دولت امارات متحده عربی و سازمان های بهداشتی امارات برای یافتن درمانی برای بزرگترین چالشی است که بشر در قرن بیست و یکم شاهد آن بوده است.

معاون وزیر بهداشت ابوظبی از همکاری و تقاضای بزرگ داوطلبانه تعداد زیادی از شهروندان و ساکنان تقدیر کرد.

دکتر جمال محمد الکعبی، معاون وزیر بهداشت در ابوظبی، گفت: “تنوع ملیت ها در امارات متحده عربی دلیل اصلی بهترین مکان برای انجام مرحله سوم بود.

علاوه بر نقش بزرگی که رهبری خردمند ما و تلاشهای آن در مقابله با ویروس کرونا “کووید-۱۹” در کشورهای مختلف جهان ایفا کرده است”.

وی نشان داد: “امروز تعدادی از داوطلبان از حدود ۲۰ ملیت درخواست داده اند که این امر به ارتقاء تجربه و امکان سنجی کاربرد واکسن کمک خواهد کرد”.

به نوبه خود، دکتر نوال الکعبی، مدیر اجرایی پزشکی در شهر پزشکی شیخ خلیفه و رئیس کمیته ملی بالینی “کوید۱۹” تأیید کرد: “صحه” تعدادی از پرسنل بهداشت را برای نظارت بر این آزمایشات فراهم کرده است.
 و چندین مرکز برای تکمیل آزمایشات روی داوطلبان تعیین کرده است”.

You might also like