دبی آماده برای پذیرش ۵۰۰۰۰۰ گردشگر پزشکی است

یک مقام عالی بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که دبی آماده است تا از گردشگران پزشکی از سراسر دنیا استقبال کند، با هدف این صنعت در این سال جذب ۵۰۰۰۰۰ گردشگر پزشکی است.

دکتر مروان الملا، مدیرعامل مقررات بهداشتی در اداره بهداشت دبی، گفت که این امارات به خوبی آماده می شود تا یک تجربه بی نظیر جهانگردی در زمینه گردشگری را ارائه دهد ، حتی با اینکه جهان به مبارزه با ویروس کرونا “کووید-۱۹” ادامه می دهد.

دکتر الملا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی گفت: “هماهنگی شدید بین بخش های بهداشت عمومی و بخش خصوصی به دبی کمک کرده است تا در مبارزه با گسترش کووید۱۹ مبارزه کند و به این امارات اجازه می دهد تا به سرعت با شرایط جدید سازگار شوند”.
وی افزود که دبی مرزهای خود را باز کرده و از ۷ ژوئیه با داشتن پروتکل های بهداشتی صحیح، پذیرای گردشگران وبه ویژه گردشگران پزشکی است.

این میزان بهبودی بالا در بین موارد کرونا، مراقبت های بهداشتی دبی را مجدداً در مرکز توجه جهانی قرار داده است ، همانطور که توسط پناهندگان در جلسه مجازی با عنوان “دبی باز می آید بزرگ بازگشت” است.
در این میزگرد نیز اسماعیل کاظم، مدیرعامل شرکت بازاریابی جهانگردی و بازرگانی دبی ، شریف بشری، مدیرعامل گروه بیمارستان آمریکایی و دکتر طارق فتحی مدیرعامل بیمارستانهای دارویی شرکت داشتند.

شایان ذکر است که تعداد اخیر موارد کرونا ویروس در امارات متحده عربی از ماه اوج ۹۰۰ در ماه مه به شدت کاهش یافته است.
آخرین آمار کشور که ۳۰۵ مورد جدید و ۳۴۳ بهبودی را ثبت کرد که بیش از ۴۰۰۰۰ تست اضافی کرونا انجام شد. تعداد پرونده های فعال در حال حاضر ۷۱۹۳ نفر است.

You might also like