حمله ترکیه علیه امارات از طریق رسانه های اجتماعی

یک کارزار توهین آمیز ترکیه در رسانه های اجتماعی طرفدار آنکارا برای هدف قرار دادن حساب ها در امارات متحده عربی آغاز شده است.

این کمپین توهین آمیز به طور خاص حساب هایی را هدف قرار می دهد که از روابط اسرائیل و امارات
پشتیبانی می کنند یا از ترکیه انتقادی دارند.

 

قابل توجه است که هر روزنامه نگاری یا کارشناس علوم سیاسی که از سیاست خارجی ترکیه انتقاد کند،
در معرض حمله های شدید الکترونیکی، به ویژه در توییتر، توسط حساب های طرفدار ترکیه قرار دارد.

شایان ذکر است که اکثر این حساب ها جعلی هستند، چند ده یا صدها دنبال کننده دارند و تمایل به بازتوییت
یا پسندیدن پست‌های مشابه دارند.

 

چگونه یک حساب جعلی در رسانه های اجتماعی بدانیم!

پست های حساب جعلی در رسانه های اجتماعی معمولاً بخشی از سخنرانی های رئیس جمهور ترکیه یا
شعارهای نظامی ترکیه است.

بیشتر آنها شامل تصاویری از تاریخ ترکیه از جمله سلاطینی مانند عبدالحمید دوم است

 شامل نمادهایی است که با گروههای راست افراطی در ترکیه مانند گرگهای خاکستری، مرتبط است.

این حساب ها اغلب پرچم ترکیه را به عنوان نماد خود در توییت ها و پروفایل های شبکه های اجتماعی نشان می دهند.

برخی از آنها از پرچم آذربایجان و پرچم کشورهای دیگر که آنها را متحدان و حامیان ترکیه می دانند، استفاده می کنند.

 صاحبان حسابهای جعلی از پرچم های کشورهایی مشابه پرچم ترکیه استفاده می کنند و حاوی هلال مانند لیبی هستند.

You might also like