امارات اجازه مالکیت کامل شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران خارجی‌ را می دهد

امروز، دوشنبه ۲۳ نوامبر، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، دستوری را برای اصلاح قانون شرکت ها صادر کرد تا اجازه مالکیت کامل شرکت ها توسط سرمایه‌گذاران خارجی‌ را بدهد.

این تصمیم با توجه به تلاشهای مستمر امارات برای توسعه فضای قانونگذاری برای بخشهای اقتصادی در کشور صورت گرفت، و به گونه ای که موقعیت پیشرو خود را در منطقه و جهان به عنوان یک مقصد جذاب برای پروژه ها و شرکت ها تقویت می کند.

 

  • لغو قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

 

اصلاحات جدید این امکان را به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی‌ می دهد که بدون نیاز به تابعیت خاص
شرکت هایی را به طور کامل تأسیس و مالک شوند.

شرط لازم یک شرکت خارجی که می خواهد شعبه ای در داخل کشور افتتاح کند تا نماینده ای از بین شهروندان کشور داشته باشد نیز لغو شده است.

 

  • تنظیم برخی از مقررات و قوانین شرکت‌ها 

 

تصمیم رئیس جمهور گامی بسیار مهم در دستیابی به چشم انداز آینده نگرانه امارات متحده عربی برای توسعه
بخش اقتصادی و تأمین فاکتورهای رشد و پیشرفت است.

این تصمیم همچنین با هدف حمایت از شرکت های مستقر در امارات متحده عربی و افزایش رقابت و
توانایی آنها برای دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی صادر شده است.

You might also like