امارات ریاست نشست وزرای جوانان کشورهای شورای تعاونی خلیج را به عهده دارد

امارات در ریاست خود در سی و سومین نشست وزیران جوانان و ورزش شورای همکاری برای کشورهای شورای تعاونی خلیج عرب بر اهمیت تقویت زمینه های همکاری بین وزارت های جوانان و ورزش برای مبارزه با کرونا تأکید کرد.

در این نشست همچنین تصویب شد که نسخه دوم مجمع جوانان خلیج عرب با همکاری مرکز جوانان عرب در ابوظبی برگزار شود.

 

شما بنت سهیل المزروعی نماینده ریاست جمهوری امارات بود

در طی سخنان خود، دکتر نایف الحجرف، دبیرکل کشورهای شورای تعاونی خلیج از امارات برای خدمت به جوانان خلیج عرب تشکر کرد.

دکتر نایف همچنین از تلاش های امارات در فراهم آوردن همه توانایی ها به منظور توسعه دانش و تجربیات آنها و خدمت به جوامع خود قدردانی کرد.

جنابعالی شما بنت سهیل المزروعی، وزیر دولت برای امور جوانان، به عنوان نماینده ریاست جمهوری امارات سخنرانی کرد.

خانم شما اظهار داشت: “امارات به رهبری شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی، و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، معاون فرمانده کل نیروهای مسلح، اعتقاد دارند که جوانان سرمایه واقعی ما هستند.

و این که راهی برای آینده توسط بازوها و تخیل جوانان ساخته می شود، زیرا آنها امید منطقه ما و کشورهای عربی ما هستند”.

در این نشست، تلاش ها برای مقابله با بحران همه گیر کرونا در منطقه مورد بحث قرار گرفت.

You might also like