اقتصاد امارات متحده عربی بر عواقب بحران کرونا غلبه می کند

به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی جهانی است، علائم و شاخص های بهبود اقتصادی امارات از عواقب بحران کرونا به وضوح در بسیاری از بخش ها و فعالیت های اقتصادی ظاهر می شود.

این امر از زمان بازگشایی تدریجی اقتصاد در ژوئن گذشته، همراه با افزایش مداوم سطح اطمینان مصرف کننده مشهود است.

پیامدهای اقتصادی کرونا کاملاً از بین می رود

این تحلیلگران اقتصادی همچنین انتظار داشتند که سرعت بهبودی در اقتصاد امارات در سه ماهه آخر سال جاری تسریع شود.

آنها همچنین انتظار داشتند که فعالیت های اقتصادی بیشتری مانند نمایشگاه ها، همایش ها، هیئت ها، سرمایه گذاری های، گروه های تجاری و گردشگری و افزایش تردد مسافر بازگردد.

کارشناسان تأکید کردند که با علائم ظهور واکسنهای مختلف برای ویروس کرونا “کووید-۱۹”، پیامدهای و عواقب بحران کرونا اقتصادی کاملاً از بین می رود.

اقتصاددانان توضیح دادند كه بخشهایی كه مستقیماً تحت تأثیر پیامدهای منفی کرونا قرار گرفته اند، از قبل شروع به نشان دادن علائم بهبودی و پیشرفت تدریجی كرده اند.

سودیر کومار، شریک و رئیس – ارتباطات شرکت در گروه کرستون منون، از افزایش قابل توجه در حجم مشاغل و سرمایه گذاری های جدید به امارات نشان داد.

وی همچنین گفت که از سرگیری فعالیت های اقتصادی آغاز شده، تا امروز ، تقاضا برای سرمایه گذاری در امارات وجود دارد.

You might also like