جزیره یاس “تمبر ایمنی و بهداشت” را از شورای جهانی جهانگردی دریافت می کند

جزیره یاس، یک مقصد تفریحی در ابوظبی، “تمبر ایمنی و بهداشت” را از شورای جهانی سفر و جهانگردی دریافت کرد؛ بنابراین، این اولین مقصد سفر در ابوظبی است که این شناخت بین المللی را به دست می آورد.

این تمبری مطابق رویه ها و پروتکل های بین المللی ایمنی و بهداشت به دست می آید.

راه‌اندازی پلتفرم #با_هم_در_یاس

این شناخت در چارچوب ابتکار عمل توسط شورای جهانی که نماینده اشخاص خصوصی در بخش جهانگردی و مسافرت جهانی است، صورت گرفت.

تمبر ایمنی و بهداشت به تعدادی از مقصد مهم سفر در سراسر جهان اهدا شد تا از رعایت استانداردهای پیشگیری، ایمنی و

جزیره یاس
جزیره یاس

بهداشت اطمینان حاصل شود.

این امر به منظور کمک به مسافران در شناسایی مقصدهایی است که رویه ها و معیارهای بهداشتی و سترون سازی بین المللی را تصویب کرده اند.

جزیره یاس با قدردانی از تلاشهای خود در این زمینه برای مبارزه با ویروس کرونا و عقیم سازی مناطق توریستی آن، این تمبر را به دست آورد.

می توانید از طریق تلفن و کلیه رسانه های اجتماعی با سفیران برنامه بهداشت یاس ارتباط برقرار کنید

تلاشهای جزیره یاس بر اجرای یک برنامه جامع سلامت و ایمنی متمرکز شده است که شامل تقویت روشهای سترون سازی و دوری از اجتماع است.

این جزیره همچنین پلتفرم #با_هم_در_یاس یا #Together_in_Yas را راه اندازی کرد و تیمی از سفرا را برای برنامه بهداشت و ایمنی یاس منصوب کرد.

این پلتفرم همچنین دسترسی به سفیران برنامه بهداشت و ایمنی ياس را فراهم می کند.

این تیم از افراد متخصص آموزش دیده برای پاسخگویی به سؤالات بازدید کنندگان در مورد اقدامات بهداشتی و ایمنی در جزیره یاس است.

You might also like