ارتباطات امارات ۱۰۰ هزار حمله سایبری را شکست دهد

به گزارش خبرگزاری امارات متحده عربی تیم ملی واکنش اضطراری امارات رایانه در سازمان تنظیم ارتباطات امارات موفق به جلوگیری ۱۰۰ هزار حمله سایبری در ماه ژوئن گذشته شد.

این حملات بین ۷۳٪ بدافزار، ۱۵٪ در مورد جستجوهای آسیب پذیری امنیتی و ۴۰۷ واقعه سایبری متفاوت بود.

این در گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات امارات متحده عربی درباره گزارش ماهانه تحولات امنیت سایبری كه اکنون در وب سایت خود منتشر شده است.

این گزارش نشان می دهد که حوادث سایبری بر حسب شدت طبقه بندی شده اند و ۳۵۰ مورد از شدت متوسط و ۵۲ تصادف شدید و ۵ مورد از شدت حادثه کم است.

قابل توجه است که تیم ملی واکنش اضطراری رایانه با هدف بهبود شیوه های امنیت اطلاعات ایجاد شده است، و از زیرساخت های دیجیتالی بخش های حیاتی امارات در برابر خطرات سایبری و حملات محافظت و پشتیبانی می کند.

You might also like