توزیع تجهیزات ورزشی به ۱۰۰ شهروند از سالمندان

اداره کل ورزش های امارات متحده عربی با همکاری وزارت توسعه جامعه و ابتکار عمل “برای ورزش .. برای زندگی” تجهیزات ورزشی مدرن را برای ۱۰۰ سالمند توزیع کرد.

این دومین مرحله از ابتکار عمل است که توسط اداره کل ورزش با هدف ترویج مفهوم ورزش در بین همه شهروندان به ویژه سالمندان صورت گرفته است.

آقای سعید عبدالغفار، دبیرکل اداره کل ورزش، گفت: “هدف از این ابتکار ارائه خدمات ویژه و منحصر به سالمندان برای اطمینان از هماهنگی آنها با جامعه و تهیه برنامه هایی متناسب با نیازهای سلامتی آنها است”.

ابتکار “برای ورزش … برای زندگی”

تجهیزات ورزشی یکی از مراحل ابتکار “برای ورزش .. برای زندگی” را نشان می دهد.

و با هدف توسعه ورزشهای مختلف در مقیاس جامعه، به منظور حمایت و تحریک فعالیت بدنی در بین سالمندان به منظور تمرین ورزش خانگی و بهبود آمادگی جسمانی آنها است.

در مرحله دوم ، دستگاه ها به مناطق کسانی که با ابتکار عمل در مناطق مختلف کشور هدف قرار گرفته بودند، ارسال شدند.

این مناطق شامل است ابوظبی، دبی، شارجه، راس الخیمه، خورفکان، دبا الفجیره و کلبا.

شماری از ذینفعان از این ابتکار عمل بر خوشحالی خود تأکید کردند و از تلاش های دولت در مراقبت از سالمندان قدردانی کردند.

به نوبه خود، عمر عبد الرحمن، مدیر اداره امور ورزش، بر اهمیت گسترش فرهنگ ورزش از طریق چنین ابتکاراتی، به جامعه تأکید کرد.

You might also like