۵٫۵ میلیون بازدیدکننده از پورتال رسمی دولت امارات در نیمه اول سال ۲۰۲۰

تعداد کاربران پورتال رسمی دولت امارات متحده عربی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به نزدیک ۵٫۵ میلیون نفر رسیده است، که نشان دهنده افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است.

تعداد بازدید از صفحه پورتال به حدود ۸ میلیون بازدید رسیده است ، در حالی که تعداد بازدیدهای صفحه از ۱۲٫۵ میلیون بازدید فراتر رفته است.

 پورتال رسمی دولت امارات اطلاعات و خدمات مورد علاقه شهروندان ، ساکنان ، بازدید کنندگان و سرمایه گذاران را ارائه می دهد، این اولین مرجع اطلاعات دولت در اینترنت است.

جایی که بازدید کنندگان برای جستجوی آخرین تحولات در دولت ، قوانین ، سیاست ها ، خدمات و دستورالعمل ها به او می آیند، به محتوای وب سایتهای دولتی و خدمات مقامات فدرال و محلی از طریق درگاه قابل دسترسی است.

این پورتال شامل ۴ بخش است: در مورد امارات ، اطلاعات و خدمات ، مشارکت الکترونیکی و رسانه ها، بخش اول مهمترین اطلاعات مربوط به اقتصاد ایالت ، سیستم سیاسی ، دولت ، برنامه ها ، استراتژی ها ، ابتکار عمل و تاریخ امارت امارات و آینده روشن آن را در بر می گیرد.

بخش اطلاعات و خدمات موضوعات بسیاری از جمله کار ، سرمایه گذاری ، گردشگری ، زیرساخت ها و سیستم های ویزا را در بر می گیرد.

You might also like